خانواده درمانی چیست؟
خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی چیست؟ سوال مهمی که در این مقاله به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت. مباحث خانواده درمانی بسیار گسترده می باشد و طیف وسیعی را در بر می گیرد. لازم به ذکر است که اهداف خانواده درمانی با توجه به نوع مشکل اعضای خانواده تعیین می شود. تکنیک های خانواده درمانی نیز به نوبه خود دستورالعمل های خاصی خواهند داشت که باید بدان عمل نمود.

در صورتی که برای حل مشکلات از مشاور خانواده درمانی استفاده شود، بسیاری از چالش ها و مسائل و مشکلات بین اعضای خانواده بهبود خواهد یافت. تعداد جلسات خانواده درمانی متناسب با رویکرد درمانی و همچنین نوع مشکل تعیین می شود. برای دریافت مشاوره خانواده دکتر فکر می توانید با شماره های موجود در جدول زیر تماس حاصل نمایید.

خانواده درمانی کمک به حل تعارضات و مشکلات بین زوجین و اعضای خانواده بر اساس رویکردهای درمانی مختلف خواهد نمود.

ضرورت خانواده درمانی

ضرورت خانواده درمانی
ضرورت خانواده درمانی

مشکلات بین اعضای خانواده با وجود تعداد کم اعضای خانواده در سال های اخیر اما همچنان به قوت خود باقیست. خانواده درمانی کمک می کند تمامی مشکلاتی که بین افراد و اعضای خانواده وجود دارد، به بهترین شکل برطرف شود. رویکردهای درمانی خاصی برای مداخلات وجود خواهد داشت که هر یک از این رویکردها به تناسب نوع مشکل خانواده مورد استفاده قرار می گیرد.

 در دیدگاه خانواده درمانی جدید اعتقاد بر این است که تمامی اعضای خانواده در یک مشکل سهیم می باشند و هر یک از آنها در صورتیکه مشکل شان به درستی برطرف نشود، این مشکل به سایر اعضای خانواده نیز سرایت خواهد کرد و همچنین ممکن است دیگران به وجود آورنده مشکلات فرد دیگری در خانواده باشند به همین دلیل درمان های گروهی به طور عمده صورت می پذیرد.

 در خانواده درمانی علاوه بر به کاربردن درمان های مختلف، گاهی تلاش می شود تا درمان های فردی و همچنین تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. گاهی لازم است والدین  برای آموزش سبک فرزندپروری درست در جلسات درمانی و مشاوره حضور داشته باشند و یا اینکه در برخی دیگر از موارد دیگر، مهارت های ارتباطی بین این خانواده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برای دریافت مشاوره زناشویی بر روی لینک کلیک کنید.

رویکردهای خانواده درمانی 

نظریات و رویکردهای متفاوتی برای خانواده درمانی وجود دارد که برخی از آنها بسیار کاربردی و برخی دیگر ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. ما در ادامه به معرفی مهم ترین نظریات خانواده درمانی خواهیم پرداخت.

برای اطلاع از برخورد با شوهر بی توجه + 6 روش معجزه کننده بر روی لینک کلیک کنید.

 درمان بافت نگر

 در این رویکرد به الگوی های پیوند چند نسلی درون خانواده تاکید می‌شود. الگوی ارتباطی خانواده از نسلی به نسل دیگر بر اساس دیدگاه این رویکرد منتقل می شود و کلید درک و کارکرده خانواده شناخته می شود. با اینکه کاهش فشار روانی هدف مهمی به شمار می آید، اما هدف اصلی درمان بافت نگر؛ بهبود قابلیت ارتباطی اعضای خانواده است.

با توجه به همین موضوع، خانواده درمانی بافت نگر به ویژه به آن دسته از پیوندهای متقابل اخلاقی و پویا در گذشته و آینده نظر دارد که خانواده ها را به هم گره می زنند. بر اساس پیامد های بین نسلی، هیچ کس از عواقب و نتایج روابط خانوادگی خوب یا بد در امان نمی ماند و گرفتاری ها متعلق به نسل های قبل در ساختار کنونی خانواده باقی می ماند.

برای دریافت مشاوره خانواده آنلاین بر روی لینک کلیک کنید.

رویکرد تجربه نگر انسان گرا

تمام رویکردهای درمان تجربه نگر، انسان را در حق انتخاب اراده آزاد و مخصوصاً قابلیت آدمی در علیت شخصی و خود شکوفایی تاکید می ورزند. این درمانگران اشخاصی فعال، در حال زندگی می کنند و خود افشاکننده اند که احتمالاً برای کمک به درمان توجه هر چه بیشتر به احساسات هوس‌ها و تخیلات و تجربه درونی و شخصی آنها تلاش می‌کنند.

 درمانجو در طول درمان  تشویق می شود نسبت به تجارب فعلی زندگیش حساس باشد. انگار تکانه و فرونشانی عواطف اموری ناکارآمد و یا مانع رشد تلقی می شوند. در این رویکرد و تکنیک های خانواده درمانی با تعارضات و الگوی رفتاری یگانه هر خانواده متناسب با امکان خودشان برخورد می شود بدون اینکه نظری از پیش تعیین شده را به خانواده تحمیل کنند.

برای اطلاع از وظایف زن در زندگی مشترک بر روی لینک کلیک کنید.

 در واقع رویکردهای که متاثر از درمانهای وجودی می‌باشند، اعتقاد دارند که جهان را باید آنگونه که اعضای خانواده تصور می‌کنند و می‌بینند ما نیز ببینیم. در این رویکرد درمانی درمان‌ها بر معنایی که بیمار برای وجود یا بودن قایل می شود تکیه دارند. این چارچوب فکری نوعی رویارویی بین دو یا چند نفر است که دائماً در حال رشد و تحول و تکامل و شکوفاسازی توان درونی خود هستند. اگر وجود گرایی به نحوه تجربه آدمیان از وجود بلاواسطه خویش علاقه داشته باشند روانشناسی گشتالت بر نحوه ادراک آنان تاکید می ورزد.

برای اطلاع از نحوه برخورد با خیانت شوهر 3 راهکار پیش روی شماست! بر روی لینک کلیک کنید.

گشتالت درمانی خانواده کمپلر

گشتالت درمانی خانواده کمپلر
گشتالت درمانی خانواده کمپلر

در این رویکرد درمانی در واقع هدف هدایت و راهنمایی آنان برای آگاهی بیشتر از احساس ها و بازسازی آنها است. فراوان اتفاق می‌افتد که این امر در خانواده درمانی با استفاده از رفتار های صریح شخص درمانگر صورت می پذیرد. رویارویی به شیوه های متعددی در این رویکرد درمانی وجود خواهد داشت.

برای اطلاع از وظیفه مرد در زندگی مشترک بر روی لینک کلیک کنید.

رویکردهای ساخت نگر در خانواده درمانی

سادگی این نظریه و همچنین کاربرد آن برای درمانگرانی که طرفدار نظریه سیستم ها می‌باشند موجب می شود تا دیدگاه ساختاری را انتخاب کنند. خانواده درمانی ساخت نگر به خاطر تاکید بر بافت خانواده در پیدایی مسائل و همچنین یافتن راه حل های درمان با سایر رویکردهای درمانی اشتراکاتی دارد. از نظر توصیف مشکلات و شناسایی راه‌حل‌ها و همچنین تاکید بر رهنمودها و دستورالعمل ها متفاوت می باشد.

 در واقع نظریه‌پردازان ساخت نگر بر کلیت خانواده و تاثیر سازمانی مرتبه ای خانواده  و کارکرد به هم پیوسته نظام های آن تاکید دارند و آن ها را تعیین کننده اصلی بهزیستی اعضای خانواده می دانند. اولین هدف در این درمان، تلاش فعالانه برای تغییر سازمان در خانواده بدکار است و تصورشان بر این است که تغییرات رفتاری فردی و کاهش نشانه به دنبال تغییر تبادلات خانواده خواهد بود.

برای اطلاع از هفت علت اصلی خیانت زنان و نشانه های آن بر روی لینک کلیک کنید.

 خانواده درمانی ستیر

ستیر در واقع نظریه پرداز این دیدگاه می باشد و معتقد است که خانواده یک نظام متوازن است. تکانه های اختلال در هر عضوی را علامتی دال بر رشد و کمال می داند این است که نظام خانوادگی ارزش تعادلی دارد چرا که خانواده باید این انسداد و تحریف به رشد را به شکلی در تمامی اعضای آن به وجود آورد تا توازن آنان حفظ شود.

 یکی دیگر از عوامل مهم رشد در این دیدگاه خانواده درمانی عبارت است : از مثلث روان، بدن و احساس. در واقع قسمت های بدن از معنای استعاری برخوردارند و هر قسمت از بدن ارزشی مثبت و منفی دارد که صاحبش ارزش آن را تعیین می کند. در واقع درمانجو در این رویکرد درمانی ترغیب می‌شود تا از اعضا آگاه شده و به شیوه هماهنگ و یکپارچه از آنها استفاده کند.

برای اطلاع از راه های جلوگیری از خیانت همسر و 5 روش برخورد اصولی بر روی لینک کلیک کنید.

 اهداف خانواده درمانی

 اهداف خانواده درمانی
 اهداف خانواده درمانی

اهداف خانواده درمانی متناسب با نوع مشکلات پزشک خانواده در بین اعضای خانواده می تواند متفاوت باشد. اما به طور کلی و بر اساس دسته بندی هایی می توان برخی از آنها را طبقه بندی نمود که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.

 • درصورتی که یکی از اعضای خانواده دچار بیماری روانی باشد و از این موضوع رنج می برد، در این شرایط کاملا هدف خانواده درمانگر کمک به دیگر اعضای خانواده برای درک اختلال و تغییرات روانی است که بیمار ممکن است داشته باشد.
 •  این مشکلات ارتباطی به دلیل شکاف نسلی به وجود می آید. مانند زمانی که والدین خانه را با پدربزرگ و مادربزرگشان به اشتراک می گذارند. کودکان با پدر و مادر خود بزرگ می شوند اما ممکن است تفاوت های زیادی با هم داشته باشند در این شرایط هدف بهبود ارتباطات و همچنین کمک به اعضای خانواده خاوهد بود تا حد و مرز های سالم بین روابط مختلف قائل شوند.
 • مسائل و مشکلات یکی از اعضای خانواده به دیگری نیز پیوند می خورد و اعضای خانواده را درگیر می‌کند. در این  شرایط بررسی عمیق مورد و و هدف بررسی هر کدام از مسائل دقیق و حل آن یا کاهش اثرات این الگو از مشکلات است.
 •  خانواده های ترکیبی خانواده هایی هستند که به عنوان مثال : خانواده هایی که با ناپدری و خانواده های مرکب که وضعشان به دلایل خاصی رنج می برند وجود دارد. هدف در این نوع خانواده درمانی کمک به ارتقای درجه بیشتر و ارتباط سالم بین اعضای خانواده و تسهیل روابط بین الملل می باشد.

برای اطلاع از نحوه انتقاد از همسر بر روی لینک کلیک کنید.

مباحث خانواده درمانی 

باز هم تاکید می‌کنم که مسائل مشکلات می‌تواند متناسب با نوع مراجعین متفاوت باشد. مباحث زیادی در خانواده درمانی می‌تواند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

 • تعارضات و اختلافات بین زوجین و یا درون خانواده این تعارضات می‌تواند به مشکلات ارتباطی بین آنها مربوط می‌شود که در گذشته وجود داشته و یا به دلایل مختلفی در زندگی کنونی به وجود آمده است.
 • بیماری، مرگ و یا بیکاری دور از انتظار. مسائلی است که به وجود آمدن آن ها، موجب ایجاد مشکلاتی در شرایط زندگی خانواده خواهد شد. همین مسئله باعث می شود شرایط خانوادگی افراد تغییر پیدا کند و به همین دلیل مداخلات درمانی در این زمینه باید صورت پذیرد.
 •  به وجود آوردن و حل مسائل عاطفی بین اعضای خانواده : شاید یکی از اعضای خانواده معتقد باشد که سایر اعضا علاقه ای به او ندارند به همین دلیل گاهی این علاقه ایجاد و یا در برخی موارد تلاش می‌شود تا این علاقه پیش برود.
 •  مشکلات به وجود آمده در کودکان. مشکلات به وجود آمده در کودکان دلایل مختلفی خواهد داشت. به عنوان مثال وجود یک بیماری جسمی و یا سبک فرزندپروری نادرست به وجود آورنده این مسائل باشد به همین دلیل بهتر است درمان ها بر این موضوع متمرکز باشد.
 •  طلاق و جدایی بین زوجین. مشکلات ناشی از جدایی و طلاق والدین می توانند تاثیر بسیار منفی در رشد روانی و اجتماعی فرزندان داشته باشد مداخلات درمانی در این زمینه ها بسیار ضروری و مهم می باشد
 •  مصرف مواد مختلف و یا اعتیاد به انواع آن. اعتیاد تاثیرات مخرب بسیاری خانواده خواهد داشت. از راه های درمانی جهت بهبود شرایط زندگی استفاده می شود.
 •  مشکلات فردی بین اعضای خانواده مانند افسردگی و اضطراب. مشکلات فردی بین اعضای خانواده موجب می‌شود تا تمامی اعضا درگیر این مسائل شوند. در این شرایط تلاش می‌شود به مشکلات فردی خاتمه و روابط بین آنها بهبود پیدا کند.

برای اطلاع از روش های مقابله با خیانت همسر در روابط زناشویی و عاطفی بر روی لینک کلیک کنید.

مزایای خانواده درمانی

مزایای خانواده درمانی
مزایای خانواده درمانی

 خانواده درمانی مزایای بسیاری برای هر یک از اعضا خواهد داشت و موجب می شود تا درک بهتری از روابط خود داشته باشند. در صورتی که ارتباطات خانواده بهبود پیدا نکند، این مشکلات عمیق تر شده و مسائل دیگری را در پی خواهد داشت به همین دلیل موجب آزار اعضای خانواده می شود و بسیاری از کارکردهای مثبت خانواده از دست می‌رود.

 مسائل حل شده در خانواده موجب می شود که انرژی اعضای آن تحلیل رود و ناراحتی ها و دغدغه های زیادی برای آنها به وجود آورد به همین دلیل یکی از اقدامات بسیار مهمی که در خانواده درمانی انجام می شود، حل مسائل و بهبود روابط خواهد بود چراکه وجود تعارض باعث بر هم خوردن تعادل خواهد شد.

 مهمترین مزایایی که می‌توان برای خانواده درمانی بر شمرد، بهبود روابط و همچنین شرایط اعضای خانواده خواهد بود. این سیکل معیوب در نسل های دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و همه آنها  زندگی بهتری را تجربه می کنند و احساس مثبتی نسبت به یکدیگر خواهند داشت. به تبع آن نیز جامعه سالم‌تری را نیز شاهد خواهیم بود.

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا اطلاعاتی را در رابطه با این سوال که خانواده درمانی چیست؟ ارائه نماییم. در صورتی که مایل به اطلاع از مباحث خانواده درمانی و یا کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اهداف خانواده درمانی و تکنیک های خانواده درمانی می باشید، می توانید با مشاوران ما که شماره های آن ها در وب سایت موجود است تماس حاصل نمایید.

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی بر اساس رویکردهای درمانی مختلف تلاش در حل تعارضات و مشکلات به وجود آمده در بین اعضای خانواده خواهد نمود.

مباحث خانواده درمانی چیست؟

به طور کلی می توان این مباحث را به مشکلات فردی، روابط عاطفی بین اعضا و همچنین زوج درمانی اشاره نمود.

اهداف خانواده درمانی چیست؟

متناسب با نوع مشکلات، اهداف خانواده درمانی نیز متفاوت خواهد بود که در جلسه درمانی باید بدان پرداخته شود.

تکنیک های خانواده درمانی چیست؟

ما در این مقاله اطلاعات کاملی را در رابطه با تکنیک های خانواده درمانی و همچنین 3 تکنیک مهم + مزایا ارائه نموده ایم که پس از ورود به سایت کسب نمایید.

5/5 - (2 امتیاز)

همچنین ببینید

جوانب اهمیت خانواده

اهمیت خانواده در روانشناسی و اسلام

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با مشاور