داروهای منفی کننده تست اعتیاد
داروهای منفی کننده تست اعتیاد

بهترین داروهای منفی کننده تست اعتیاد را بشناسید

داروهای منفی کننده تست اعتیاد متفاوت می باشند. 36 دارو برای منفی شدن اعتیاد وجود دارد که البته هر یک از آن ها عوارض خاص خود را خواهد داشت. برخلاف تبلیغاتی که در برخی از وب سایت ها در رابطه با منفی کردن تست اعتیاد توسط این داروها وجود دارد، گاهی مشکلات احتمالی موجب می شود تا مصرف این داروها توسط پزشکان منع گردد.

قابل توجه است که برخلاف داروهای منفی کننده تست اعتیاد، داروهایی وجود که می تواند تست اعتیاد شما را حتی با وجود عدم مصرف مواد، مثبت نشان دهد. بنابراین قبل از انجام آزمایش، حتما در رابطه با عوارض مصرف این مواد اطلاعات لازم را کسب نمایید. مشاوران دکتر فکر می توانند اطلاعات لازم و کافی را در این زمینه به شما ارائه نمایند.

استفاده از برخی داروهای منفی کننده تست اعتیاد می تواند عوارضی به همراه داشته باشد که موجب اعتیاد بیشتر فرد شود.

لیست داروهای منفی کننده تست اعتیاد

لیست داروهای منفی کننده تست اعتیاد

همانطور که می دانید، اعتیاد انواع مختلفی دارد و به طبع تست های تشخیصی نیز متفاوت خواهد بود. همچنین، حساسیت انجام هر یک از این تست ها با یکدیگر فرق دارد.

از سوی دیگر، امکان دارد که افراد از روش و داروهای مختلفی برای منفی کردن تست اعتیاد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. در ادامه در رابطه با معایب و مزایای هر یک از این انواع، توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.

قرص متادون از جمله داروهای منفی کننده تست اعتیاد

یکی از مواردی که پزشکان به افراد معتاد توصیه می نمایند، این است که برای ترک اعتیاد و جایگزین کردن ماده مصرفی ایجاد آرامش متادون مصرف کنند. حتی گاهی تشخیص متخصص این است که ترک حشیش بامتادون روش مناسب تری است.

این موضوع می تواند در برخی از موارد و در صورت استفاده محدود با دوز پایین، موجب شود تا کیت تست اعتیاد منفی شود. توجه داشته باشید که مصرف مداوم قرص متادون خود اعتیادآور است و بایستی آن را تحت نظر پزشک استفاده کرد.

مصرف قرص های ضدبارداری

از جمله 36 دارو برای منفی شدن اعتیاد همین قرص می باشد. یکی از باورهای رایج در بین افراد مختلف این است که تصور می کنند در صورت مصرف قرص ضدبارداری می توانند در آزمایش ها ایجاد اختلال نمایند و به همین دلیل تست اعتیاد آن ها منفی شود.

باید بگوئیم که تنها تاثیر این قرص ایجاد خلل در تست اعتیاد است و این موضوع در آزمایشگاه مشخص شده و کاملا قابل تشخیص خواهد بود.

استفاده از قرص B و A

از دیگر داروهای منفی کننده تست اعتیاد می توان به قرص A و B اشاره نمود. مصرف آن موجب می شود تا در برخی از موارد تست اعتیاد فرد منفی شود اما این موضوع نمی تواند به معنای بی عوارضی و عدم ایجاد مشکل برای فرد باشد.

این قرص ها برای اعتیاد فرد به حشیش، ماری‌جوانا، تریاک، هروئین،‌ شیشه و کدئین قابل استفاده است. همچنین امکان استفاده از مشتقات مورفین نیز برای این قرص وجود خواهد داشت.

چه داروهایی می تواند تست اعتیاد را مثبت نماید؟

چه داروهایی می تواند تست اعتیاد را مثبت نماید؟

یکی از مواردی که در کنار داروهای منفی کننده تست اعتیاد باید بدانید این است که از داروهایی که موجب مثبت کردن تست شما می شوند نیز اطلاع یابید.

ماده مورد بررسیداروی مداخله کننده
ماده مورد بررسی
داروی مداخله کننده

آمفتامین و متامفتامین (شیشه و …)آمانتادیناپیوئیدها (تریاک و…)دکسترومتورفان
بوپروپیوندیفن هیدرامین
کلرپرومازینکدئین، مورفین
دزیپرامینریفامپین
دکستروآمفتامینوراپامیل
افدرینکینین
ایزوکسوپرینفلوروکینولون ها
لابتالولفن سیکلیدیندکسترومتورفان
متیل فنیدیتدیفن هیدرامین
فنیل افرینایبوپروفن
فنیل پروپانول آمینایمی پرامین
پرومتازینکتامین
سودوافدرینمپریدین
رانی تیدینتیوریدازین
ریتودرینترامادول
سلژیلینونلافاکسین
تپوریدازینبنزودیازپین هاسرترالین
ترازودونضد افسردگی های سه حلقه ایکاربامازپین
تریمیپرآمینسیپروهپتادین
سرترالیندیفن هیدرامین
کانابینوئید (حشیش و…)افاویرنزهیدروکسی زین
ایبوبروفنکوئتیاپین
ناپروکسنباربیتوراتایبوپروفن
پیروکسیکامناپروکسن
امپرازولال اس دیآمی تریپتیلین
پنتوپرازولدی سیکلومین
لانسوپرازولارگوتامین
تولمتینپرومتازیم
پرومتازینسوماتریپتان
متادونکلرپرومازینکوکائینآموکسی سیلین
کلومیپرامینچای برگ کوکا
دیفن هیدرامینبی حس کننده های موضعی حاوی کوکائین
ایبوپروفنالکلالکل های زنجیر کوتاه مانند: ایزوپروپیل الکل
کوئتیاپین
تیوریدازین
وراپامیل

دلیل ارائه این اطلاعات این است که گاهی حتی با وجود عدم اعتیاد، باز هم پاسخ تست اعتیاد مثبت خواهد بود. این کاذب بودن تست، می تواند باعث بروز مشکلات خانوادگی، کاری، تحصیلی و اجتماعی شود. چرا که در برخی از موارد، هدف ما از انجام این آزمایش، مشاوره ازدواج و همچنین استخدام فرد می باشد. به همین دلیل قبل از انجام آزمایش توصیه می کنیم که از مصرف این داروها خودداری نمایید.

چه داروهایی موجب بالا بردن متادون خون می شود؟

چه داروهایی موجب بالا بردن متادون خون می شود؟

در برخی از موارد به دلیل وجود تداخل های دارویی، متادون خون فرد افزایش یافته و از این رو، تاثیرات منفی بر روی آزمایش تست اعتیاد می گذارد. از جمله داروهای مختل کننده این موارد به شرح زیر می باشند. دقت داشته باشید که داروهای منفی کننده تست اعتیاد را به خوبی بشناسید.

 • فلوکستين، فلووآسامين، سرترالين
 • ونلافاآسين و نفازودون
 • داروهای ضد قارچ مانند کلوتريمازول و کتوکونازول
 • داروهای حاوی هورمون‌هایی مانند پروژسترون، اتينيل استراديول، دگزامتازون و تستوسترون
 • داروهای مسدودکننده کانال کلسيم مانند نيفديپين، وراپاميل و ديلتيازم
 • آنتی بيوتیک‌هایی نظير اريترومايسين و کلاريترومايسين
 • و دیگر داروهایی چون کينيدين، ميدازولام، ديازپام، وينبلاستين، بروموکريپتين، سايمتيدين، ليدوکائين و کفلا توکسين B

تحقیقات انجام شده در رابطه با تداخل داروهای منفی کننده تست اعتیاد

چه داروهایی موجب بالا بردن متادون خون می شود؟

تحقیقات پزشکی و روانشناسی انجام شده برای اطلاع از تاثیر این مواد نشان می دهد که در صورت اعتیاد یک فرد به این ماده چه آثار و پیامدهایی را برای او در پی خواهد داشت.

در یک تحقیق انجام شده با موضوع اثر تداخلی مواد افیونی نظیر کاغذ، کاربن، جوش شیرین و قرص جلوگیری از بارداری بر تست ادراری مورفین در استان مرکزی در سال 87، مشخص شد که اضافه کردن جوش شیرین، کاربن و قرص ضدبارداری به نمونه ادرار در آزمایشگاه باعث منفی شدن تست سریع مورفین ادراری نخواهد شد.

تحقیق دیگر در رابطه با آشکارسازی تقلب در تست اعتیاد، دال بر پاسخ های منفی کاذب در آزمایش تشخیص اعتیاد که با استفاده از روش تست سریع ایمینوکروماتوگرافی برای غربالگری اولیه انجام شد.

در مرکز تحقیقات ارتش، نتایج به دست آمده نشان داد که روش اجرای دوتایی آزمایش ادرار مورفین، با و بدون افزایش میزان آستانه مورفین به نمونه ها، منجر به کشف نمونه های منفی کاذب شده و از ارائه نتایج منفی کاذب آزمایش به معتادان مداخله گر جلوگیری می کند.

پژوهشی با موضوع بررسی “عوامل مداخله گر منجر به پاسخ منفی کاذب در آزمایشات تشخیص اعتیاد ” که در مطالعه توصیفی که بر روی 200 نمونه انجام شد، نشان داد که شناسایی برخی از عوامل موثر بر نتیجه تست اعتیاد در نمونه های ادرار و بروز نتایج گمراه کننده تشخیصی در این مطالعه، در پیگیری راه کارهای کشف موارد تقلب احتمالی بیشتر در مطالعات بعدی در این خصوص پییشنهاد می شود. 

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا در رابطه با داروهای منفی کننده تست اعتیاد مطالبی را ارائه نماییم. در صورتی که مایل به اطلاع از 36 دارو برای منفی شدن اعتیاد می باشید، می توانید با مشاوران و کارشناسان ما که شماره های آنان در وب سایت زیر موجود می باشد تماس حاصل نمایید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.

داروهای منفی کننده تست اعتیاد چیست؟

از داروهای منفی کننده اعتیاد می توان به مواردی از جمله داروهای B و A و همچنین داروهای ضد بارداری اشاره نمود.

36 دارو برای منفی شدن اعتیاد چیست؟

برای اطلاع از تمامی داروهای منفی کننده می توانید وارد سایت شوید و این مقاله را به طور دقیق مطالعه نمایید.

آیا ممکن است در صورت عدم اعتیاد فرد، تست او مثبت شود؟

بله. گاهی به دلیل تداخل دارویی و همچنین استفاده از برخی از داروهای مختلف، ممکن است این تست مثبت شود که در این مقاله به طور کامل آن ها را معرفی نموده ایم.

ماده مخدر تا چند روز می تواند در آزمایش ها خود را نشان دهد؟

آزمایش ها انواع مختلفی دارند که هر یک از آن ها می تواند ردیابی خاصی داشته باشد. اما به طور کلی از یک روز تا چند هفته می باشد.

4.1/5 - (69 امتیاز)

همچنین ببینید

نظر مراجع در مورد مصرف ناس

نظر مراجع در مورد مصرف ناس

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در …

4 نظر

 1. سلام من ۲۴ساعت از اخرین مصرف مواد شیشه و هرویینم نگذشته باید کیت بگیرم چکاری باید بکنم که مثبت نشه منفی باشه جواب کیت ممنون میشم اگه سریعا جوابمو بدین

 2. سلام خسته نباشید ببخشید من فردا صبح باید ازمایش عدم اعتیاد بدهم واسه گواهینامه و امروز هم شیشه و هروئین مصرف کردم ایا راهی برا منفی شدن ازمایش هست ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • مشاور دکتر فکر

   برای رهایی از اعتیاد و درمان قطعی سو مصرف مواد لطفا با کارشناسان دکتر فکر تماس حاصل فرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با مشاور